Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Opis przypadku

Realizacja zadań inwestycyjnych takich jak: Modernizacja budynku tlenowni - stacja zgazowania ciekłego tlenu, modernizacja budynku psychiatrii, przebudowa i doposażenie SOR oraz budowa lądowiska, wykonanie programu dostosowawczego, wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentów, utworzenie Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach, zapewnienie adekwatnej Infrastruktury do wdrożenia efektywnej i atrakcyjnej dla pacjentek szpitala koncepcji koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, a także inwestycje z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kwota: 1 800 000,00 zł Okres finansowania: 84 miesiące.

Podjęte działania

Rozpoczynając działania dokonaliśmy analizy zapotrzebowania na środki finansowe oraz weryfikacji dostępności ofert. Nasz zespół przygotował wnioski kredytowe i aplikacje wymagane przez instytucje finansowe wraz z oceną ryzyka i przygotowaniem niezbędnych informacji do podjęcia decyzji. Całość kompleksowego procesu zwieńczona została przygotowaniem i złożeniem oferty.

Efekt działań

Efektami naszych działań były w tym przypadku realizacja inwestycji, unowocześnienie szpitala wraz z poprawą efektywności jego bieżącej działalności, szeroko rozumiane oszczędności, uwolnienie środków pod inne inwestycje i optymalizacja kosztu obsługi zobowiązań.

Twój szpital potrzebuje wsparcia?

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie, prosimy o pozostawienie danych lub kontakt.

100 tys. PLN
100 mln PLN
1 miesiąc
120 miesięcy