Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Opis przypadku

Sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota: 45 100 000,00 zł Okres finansowania: 96 miesięcy.

Podjęte działania

Rozpoczynając działania dokonaliśmy analizy zapotrzebowania na środki finansowe oraz weryfikacji dostępności ofert. Nasz zespół przygotował wnioski kredytowe i aplikacje wymagane przez instytucje finansowe wraz z oceną ryzyka i przygotowaniem niezbędnych informacji do podjęcia decyzji. Całość kompleksowego procesu zwieńczona została przygotowaniem i złożeniem oferty.

Efekt działań

Efektami naszych działań były w tym przypadku realizacja inwestycji, unowocześnienie szpitala wraz z poprawą efektywności jego bieżącej działalności, szeroko rozumiane oszczędności, uwolnienie środków pod inne inwestycje i optymalizacja kosztu obsługi zobowiązań

 

Twój szpital potrzebuje wsparcia?

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie, prosimy o pozostawienie danych lub kontakt.

100 tys. PLN
100 mln PLN
1 miesiąc
120 miesięcy